Category archive

Диаспора - page 3

Нохчийн доьзал махкахбаккхарна дуьхьало ян гIоьртина Венера журналист

Iуьйранна ворхI сахьт долучу хенахь Венерчу Реннбан урамехь бехачу нохчийн доьзалан кхерча хIиттина хилла меттигерчу хийрачийн а, мигрантийн а хьукматан белхахой нохчийн … Читать дальше

идти наверх